Vikingarna: Sköldmön Gefjon

Gefjon var Vikingarnas var en vanagudinna i nordisk mytologi. Hon var (är) en Gudinna i fruktbarheten och åkerbrukets tecken. Trots att hon själv knappast var någon oskuld så var hon beskyddare för de kvinnor som dog som jungfrur.

Nordisk mytologi. Viking Gefjon. Illustration: Andy Renard

Efter att ha tittat på två säsonger av The Vikings så snöade jag in lite på viking-temat.

Här har jag skapat en illustration som ska föreställa Gefjon.

Nordisk mytologi. Viking Gefjon. Illustration: Andy Renard
Nordisk mytologi. Viking Gefjon. Illustration: Andy Renard

Gefjon förknippas med fruktbarhet och åkerbruk. Hon är åkerbrukets gudinna och oskuldernas beskyddarinna. De kvinnor som dör ogifta kommer till henne. Hennes uppgift är att tjäna de jungfrur som dör utan att ha fått uppleva en kärleksakt. Hon hörsammar därför de kyskas åkallan.

Gefjon ska ha levt tillsammans med Odens son Skjøld. Oden befallde henne att skaffa mer land varpå hon gav sig av till den Svenske (Sverige fanns inte på den tiden) kungen Gylfe som lovade henne så mycket land som hon kunde plöja på en dag.

Med eller utan Skjølds vetskap begav hon sig till jättarnas hemvist, Jättehem, där hon blev gravid och födde fyra jätte-söner. När sönerna var vuxna så förvandlade hon dem till oxar. Tillsammans med dem återvände hon till kung Gylfe, spände sina söner framför en plog, och började plöja.

De plöjde upp ett stort område och den upplöja jorden bars i väg av jättar och området fylldes då med vatten och skapade Mälaren (Sveriges tredje största sjö).

Med landmassorna som jättarna bar i väg skapade de ön Själland i Danmark.

Förutom att hon levde i hop med Skjøld, fick barn med jättar så ska hon även haft ett äventyr med Heimdall men det är en annan historia. ♦

Beställ Poster med Gefjon Viking Goddess här.

Skriv gärna en kommentar till inlägget: